Munnikenland
yellow

Showroom met kunstwerken van cliënten

SOVAK Munnikenland

Locatie: Sleeuwijk
Periode: 2019-2020
Diensten:

  • Projectmanagement ontwerp en realisatie
  • Gebruikerssesies
  • Business case

Extra informatie:

Het AC Rietveld sloot niet meer aan bij de behoefte om op een efficiënte en prettige manier activiteiten te verzorgen voor cliënten. Ook de beleving en uitstraling was verouderd,  waardoor deze onvoldoende aansloot op de veranderende zorgvraag en kwaliteit vanuit SOVAK. SOVAK heeft aan Qwinq gevraagd het projectmanagement voor de renovatie te verzorgen om haar doelstellingen te behalen. Dit hebben we gedaan door een goede analyse van de bestaande situatie te maken waardoor kansen en mogelijkheden, maar ook belemmeringen duidelijk in kaart gebracht zijn. In deze analyse hebben we natuurlijk ook verschillende medewerkers en (ouders of verzorgers van) cliënten betrokken. Ze zijn namelijk de gebruikers van dit gebouw en weten wat wenselijk is. 

De projectmanager was betrokken, meedenken en stond open voor vragen van gebruikers