ADVIES

 • Analyse van de performance van uw huidige omgeving: hoe effectief ondersteunt deze uw huidige doelen?
  Hoe is de bezettingsgraad van de huidige werkomgeving en hoe passend zijn uw gebouwen en ICT-oplossingen?
  En tot slot: Hoe tevreden zijn uw mensen?
 • Ontwikkelen van gebouw-, kantoor- en ICT-concepten
 • Ontwikkelen Programma van Eisen voor het gebouw
 • Locatieonderzoek
 • Ontwikkelen business case (investerings- en exploitatiegericht)
 • Aankoop of aanhuur gebouw
 • Selectie en contractering procespartners
 • Begeleiden medewerkerstrajecten
 • Begeleiden selectie en contractvorming procespartners