vertaalslag_02

Advies dat matcht met het DNA van jouw organisatie.

Huisvestings- en vastgoedadvies

Heb jij plannen om je werkomgeving anders in te richten? Of wil je juist naar nieuwbouw? Je bent bij Qwinq aan het juiste adres. Wij helpen je om jouw bedrijfsvisie te vertalen naar de meest passende en innovatieve omgeving waarin jouw medewerkers hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Energiebronnenmodel
Al onze adviestrajecten zijn maatwerk. Dat betekent dat wij uitgaan van jouw vragen en hierbij de medewerkers centraal stellen. We baseren onze adviezen op ons energiebronnenmodel, waarin we het speelveld van jouw organisatie en de energiebronnen van medewerkers tegen elkaar afzetten. Hiermee maken we inzichtelijk welke huisvesting en faciliteiten passen bij jouw bedrijf en personeel om de werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Vastgoed
Heb je behoefte aan (strategisch) advies over de herontwikkeling van vastgoed? Of over de aankoop, huur of afstoting van een pand? Ook daarin kunnen wij je van dienst zijn. Ons team van consultants is breed georiënteerd en daardoor optimaal in staat uiteenlopende huisvestings- en vastgoedvraagstukken in goede banen te leiden.

Wil je meer informatie over huisvestings- of vastgoedadvies?

Voor een werkomgeving met goede energie!

Ons aanbod in adviestrajecten

 • Advies bij aankoop of huur gebouwen
 • Begeleiden medewerkerstrajecten
 • Analyse performance huidige omgeving
  (bezettingsgraad, activiteiten, visie op werkomgeving)
 • Programma van eisen voor het gebouw
 • Ontwikkelen gebouw-, kantoor- en ICT-concepten
 • Locatieonderzoek
 • (Begeleiding bij) selectie en contractering procespartners
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Koop-, huur- en ontwikkelovereenkomsten
 • Contractmanagement
 • Ontwikkelen businesscases
  (investerings- en exploitatiegericht)

Dé Qwinqslag in adviestrajecten

 • We bieden inzicht in huisvestings- en vastgoedvraagstukken.
 • We zorgen voor een optimale inrichting van conceptuele keuzes.
 • Onze adviezen baseren we op ons energiebronnenmodel om zo optimaal mogelijke keuzes te maken.
 • We stemmen onze adviezen af op jouw vraag.
 • We hebben kennis van de praktijk en de markt.
 • Door onze duidelijke opdrachtformulering, open begroting en eerlijke tarieven kom je nooit voor verrassingen te staan.

Onze sleutels tot succesvolle adviezen

Inzicht
Inzicht in de status van je huisvesting, de bezettingsgraad, prestaties én het verbeterpotentieel: wij bieden het allemaal. Met een frisse blik kijken we naar jouw huisvestings- of vastgoedvraagstukken, waarbij we onze kennis van de keten en beschikbare data gebruiken om te komen tot direct toepasbare adviezen.

Mensen
Om achter het doel van de gewenste omgeving te komen, duiken wij jouw organisatie in. Met behulp van sessies en enquêtes betrekken we de medewerkers bij huisvestingsvraagstukken en horen we wat er speelt. Want samen weet je meer dan alleen, toch? Zo maken we de vertaalslag naar een advies waarin gewenst gedrag, gewenste diensten én het gewenste gebouw terugkomen.

Innovatie
De wereld om ons heen verandert snel. Begrippen als duurzaamheid, circulariteit en vitaliteit zijn niet meer weg te denken. Om jouw werkorganisatie en werkomstandigheden hierop aan te laten sluiten, zijn het delen van kennis, creativiteit en stilstaan bij innovatieve ontwikkelingen dan ook van noodzakelijk belang. Wij staan je daarin graag bij.

Projectmanagement
Stap voor stap ontstaan de kaders waarbinnen de architect kan gaan ontwerpen en de aannemer kan gaan bouwen. Ben je toe aan de volgende stap? Wij kunnen je helpen jouw verbouw- of nieuwproject te realiseren, van de ontwerp- tot de uitvoeringfase.