Bouw klompenmakerstraat
yellow

Sovak

Projectmanagement van a tot z

De realisatie van een ruim zesduizend vierkante meter groot kantoor. De aanleg van nieuwe gebouwen op een campus. De herbestemming van een pand. Geen huisvestings- of vastgoedproject is hetzelfde. Maatwerk leveren door buiten bestaande kaders te treden, daar ligt de kracht van ons projectmanagement. Wij kennen geen standaard, maar hebben de expertise in huis om vandaag de omgeving van overmorgen voor jouw organisatie te realiseren.

Afstemming, organisatie en begeleiding
Bij ieder project geldt: een goede afstemming op de behoeftes van jou, je medewerkers of bewoners en andere stakeholders is essentieel. Het in juiste banen leiden van dit proces vraagt om professionele afstemming, organisatie en begeleiding. Daar hebben wij ruimschoots ervaring mee. Wij geloven dat kennis van de inhoud net zo belangrijk is als kennis van het proces.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Want je werkt het lekkerst als alles klopt!

Ons aanbod in projecten

 • Programmamanagement
 • Projectmanagement ontwerpfase (verbouw en nieuwbouw)
 • Selectie en contractering ontwerpende en uitvoerende partijen
 • Projectmanagement uitvoeringsfase
 • Verhuismanagement
 • Inkoop (losse inrichting en maatwerk meubilair)

Dé Qwinqslag in projecten

 • We kennen geen standaard, maar wél een goede basis
 • We stellen de gebruiker én het gebruik centraal
 • We bedenken creatieve oplossingen in nauwe samenwerking met jou
 • We weten in alle projectfasen wat er speelt bij jou en de procespartners
 • We maken werkelijkheid van de ideeën en geloven in de kracht van lean
 • We denken altijd één stap verder en houden risico’s scherp in de gaten

Onze sleutels tot succesvolle projecten

Financiën
In ieder project gaan we op exact dezelfde wijze om met kosten en opbrengsten als dat we een traject voor onze eigen organisatie zouden uitvoeren. Transparantie is hierbij het uitgangspunt. Door middel van budgetbewaking maken we het totaal aan benodigde financiële middelen inzichtelijk. Hierdoor komen onverwachte gebeurtenissen snel boven water.

Risico’s
We houden risico’s scherp in het oog. Of het nu gaat om maatschappelijke, organisatorische, ruimtelijke, bestuurlijke, financiële, technische of juridische aspecten: wij schatten de hoogte in van risico’s en komen met passende beheersmaatregelen.

Projectorganisatie
We doen een voorstel voor een organisatiestructuur die het best aansluit op jouw vraag. In nieuwbouw- of verbouwprojecten is vaak een grote variatie aan ontwerpende en uitvoerende disciplines nodig. Wij staan je bij in de selectie van deze partijen. Ons omvangrijke netwerk zorgt ervoor dat wij projecten met de juiste partijen weten te matchen.

Planning
Bij de uitwerking van de stip op de horizon werken wij met lean: hoe korter de tijd, hoe groter het profijt! Met behulp van intensieve afstemming vooraf zorgen we dat de doorlooptijd van het project zo efficiënt mogelijk is ingericht. Gezamenlijk met jou en de procespartners bepalen we voor de start van iedere projectfase het einddoel.

Informatie en communicatie
Per fase geven we met behulp van fasedocumenten inzicht in het project, zodat er continu aandacht is voor het grote geheel. Daarnaast werken we met Bricsys, waarin alle projectgerelateerde informatie continu beschikbaar en toegankelijk is, zoals contactpersonen, facturen en ontwerpen. Indien gewenst, verzorgen we de gehele stakeholdercommunicatie, zodat de belangen van iedereen altijd gemanaged worden.

Kwaliteit
Ieder project heeft een kwaliteitsvraag. Ten aanzien van het eindresultaat, maar ook ten aanzien van de wijze waarop het project tot stand komt. Wij maken een onderverdeling in kwaliteit door aandacht te geven aan de volgende onderwerpen: esthetisch, technisch en functioneel. We stellen vragen over de uitstraling van jouw huisvesting, zijn benieuwd naar jouw wensen voor installaties en bijbehorende prestatie-eisen, én denken mee over een logische routing tussen afdelingen en ruimtes.