Rassers
yellow

Rassers advocaten

Voor Rassers advocaten heeft Qwinq een uitgebreide analyse uitgevoerd op het huidige kantoor. Er was behoefte aan verandering van de opzet van het kantoor met de introductie van een externe zone, een meer efficiënte indeling en een beleving die beter past bij de energie van een energiek kantoor dat een lange historie kent.

Door middel van bezettingsgraadmetingen, interviews met de medewerkers en activiteitenprofielen is in samenwerking met de projectgroep een visie op werken vastgesteld. De visie is door Qwinq vertaald naar een Programma van Eisen en uitgebreid met een locatie onderzoek.

Na het vinden van de geschikte locatie heeft Qwinq eerst een inpassingsstudie uitgevoerd en daaropvolgend het projectmanagement van het ontwerp verzorgd; van opstellen selectieleidraad tot aan het ontwerp. Om draagvlak te creëren voor de gemaakte keuze is er een klankbordgroep met gebruikers georganiseerd.

Rassers advocaten

Locatie: Breda
Periode: 2019-2022

Diensten Qwinq

Advies:

  • Vertaling van bedrijfsvisie naar huisvestingsconcept
  • Ontwikkeling Programma van Eisen
  • Locatie onderzoek
  • Schetsontwerp

Voor een werkomgeving met goede energie