M+R BDO Tilburg_0115134 HR
yellow

BDO Tilburg

Samen met een werkgroep vanuit BDO Tilburg hebben we samen het huisvestingsconcept vertaald naar een indelingsconcept. ‘’Hoeveel werkplekken hebben we nodig?’’ en ‘’Hoe is de verdeling tussen het aantal concentratie-, samenwerk- en overlegplekken?’’ De beantwoording van deze vragen hebben we verwerkt in een Programma van Eisen waarna we op zoek zijn gegaan naar een passend huisvestingsconcept voor BDO Tilburg.

Om alle medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden op de verhuizing hebben wij maandelijks nieuwsbrieven verspreid en verschillende teamsessies georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten namen we alle BDO-collega’s virtueel mee door het ontwerp en legden we uit waarom we bepaalde keuzes gemaakt zijn. De deelnemers kregen de gelegenheid om vragen te stellen en zorgen/aandachtspunten te delen. Hierdoor wisten we goed wat er leefden onder de collega’s en konden we ondersteuning bieden om zorgen weg te nemen.  In de eerste weken van ingebruikname hebben we een verhuisboekje aangeboden en verschillende werkplekwijzers in de omgeving geplaatst. Hierdoor kreeg men een goed beeld van hoe de werkplekken bedoeld waren.

BDO over Qwinq
‘’Qwinq heeft ons ervan weten te overtuigen dat we het bouwproces anders moesten gaan managen en inrichten. Met name aan de investeringskant. Met de kleine kantoren hadden we zo onze ervaring en waren de risico’s voor vestigingen te overzien. Maar door de toekenning van nieuwe functies werd het specialistischer. De uitdaging was: hoe gaan we van al die verschillende partijen krijgen wat we denken te krijgen? In tijd, in geld en in kwaliteit. Door de financiële omvang van het project en door de hoeveelheid betrokken partijen, werd het risico voor ons te groot. Wij houden van controle bij BDO.

Daarnaast heeft Qwinq een aantal jaar geleden de Raad Van Bestuur begeleid met de ontwikkeling van een visie op ’Werken 2.0’. Een visie voor heel BDO waarbij we anticipeerden op de toekomst. In de jaren daarna heeft Qwinq voor diverse maatschappen van BDO een programma van eisen opgesteld en in Apeldoorn en Utrecht daarbij ook de directievoering van de realisatie’’

BDO Tilburg

Locatie: Tilburg
Periode: 2020-2021

Diensten Qwinq:

Advies:

  • Vertaling van bedrijfsvisie naar huisvestingsconcept
  • Ontwikkeling Programma van Eisen
  • Medewerkerscommunicatietraject
  • Ondersteuning ingebruikname

Ontwerp: M+R interior architecture bna bni

Foto’s: Herman de Winter

Want je werkt het lekkerst als alles klopt