Avans Plus
yellow

Overleggen & aanlanden

Avans Plus

Locatie: Breda
Periode: Augustus 2016 – Heden
Dienst:

  • Visievorming huisvestingsconcept (kantoor- en onderwijsomgeving)
  • Ontwikkeling Programma van Eisen
  • Locatieonderzoek, -keuze en aankoop
  • Begeleiden selectie en contractvorming procespartners
  • Uitwerking ontwerp nieuwe huisvesting
  • Begeleiden verbouw

Voor een onderwijsomgeving met goede energie