Appèl
yellow

Aanlanden & lunchen

Voor Appèl heeft Qwinq de bedrijfsvisie vertaald naar een huisvestingsconcept. Samen met een projectgroep hebben we de uitgangspunten voor het Programma van Eisen opgesteld. Dit hebben we gedaan door de activiteiten die medewerkers uitvoeren op kantoor te vertalen naar het benodigd aantal werkplekken, vergaderruimtes en daarbij behorende ondersteunende ruimten. Met deze uitgangspunten zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor Appèl, omdat de kantoorlocatie niet meer aansloot bij de doelstellingen en groeiontwikkelingen.

Tijdens de ontwerp- en realisatiefase heeft Qwinq zorggedragen voor het projectmanagement van het ontwerp en de bouw. Hierin werd toegezien op onder andere risicobeheersing, planning, budget en kwaliteit. We hebben vroegtijdig in het proces een uitgebreide analyse en Programma van Eisen opgesteld. Door eerst te vertragen hebben we voorkomen dat we later in het proces stappen terug moesten zitten, wat altijd meer tijd, geld en energie kost dan aan het begin van het proces.

Vroegtijdig is de inkoopstrategie voor vaste en losse inrichting en audiovisuele middelen georganiseerd. Direct na oplevering van de nieuwbouw heeft Qwinq de coördinerende rol van verhuismanager vervult, zodat een naadloze overgang naar de nieuwe huisvesting is gegarandeerd.

Appèl

Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2016-2018

Diensten Qwinq:

Advies:

  • Vertaling van bedrijfsvisie naar huisvestingsconcept
  • Ontwikkeling Programma van Eisen
  • Begeleiding locatiekeuze

Projectmanagement:

  • Projectmanagement ontwerp en realisatie
  • Begeleiding grondovereenkomst, selectie en contractering ontwerpende en uitvoerende partijen
  • Directievoering en bouwtoezicht
  • Inkoop vaste inrichting, losse inrichting en audiovisuele middelen
  • Coördinatie inhuizing

Vertrouwen is het uitgangspunt als je samenwerkt