AAG_interieur_BASE_42_s
yellow

Werkcafé

Wij hebben AAG begeleid bij de vertaling van de bedrijfsvisie naar een huisvestingsconcept. Dit hebben we gedaan door het zelf opgestelde functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen van AAG met ‘vreemde ogen’ te verifiëren en waar nodig aan te vullen. Om de volledige organisatie te betrekken hebben wij via een enquête input opgehaald bij medewerkers. De energiebronnen van de gebruikers, kernwaarden van organisatie, beleving, duurzaamheid en samenwerkingsrelaties zijn thema’s die hierin zijn meegenomen. Met de toevoeging van een locatieprofiel en activiteitenprofiel kreeg AAG de mogelijkheid om gericht op zoek te gaan naar een passende locatie. Qwinq heeft gedurende de definitiefase 3 beoogde locaties beoordeeld op basis van de door AAG gestelde wensen en eisen.

Tijdens de ontwerp- en realisatiefase heeft Qwinq zorggedragen voor het projectmanagement. Tijd was een zeer kritisch factor in dit proces. Om tijdige oplevering van het kantoor te bewaken is er voor gekozen gebruik te maken van de leveranciers van de gebouweigenaar. In elke fase is de voortgang gerapporteerd inclusief een risicoanalyse met beheersmaatregelen. Tijdens dit proces is ook toegezien op onder andere planning, budget en kwaliteit.

Na oplevering van het gebouw hebben we zorggedragen voor de in- en verhuizing van het nieuwe kantoor. Hiervoor heeft Qwinq de inkoopstrategie van losse inventaris gecoördineerd en voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van het bestaand meubilair. In de eerste weken van ingebruikname is er een verhuisboekje aangeboden waardoor men een goed beeld kreeg van hoe de werkplekken bedoeld waren.

Kantoor AAG

Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Periode: 2023 – 2024

Diensten Qwinq:

Advies:

  • Vertaling van bedrijfsvisie naar huisvestingsconcept
  • Ontwikkeling Programma van Eisen
  • Verandermanagement: Transitie naar ‘Het Nieuwe Werken’
  • Locatieonderzoek

Projectmanagement:

  • Projectmanagement ontwerp en realisatie
  • Aanbesteding losse inventaris
  • Coördinatie verhuizing

"Jullie waren er altijd"