Qwinq

Competent, professioneel en prettig samenwerken

Projectmanagement

voorbereidings- en realisatiefase:

PROCESMANAGEMENT: invulling van liaisonfunctie tussen de opdrachtgeversorganisatie (RvB, management en medewerkers) en ontwerpende/ bouwende partijen.

BOUWMANAGEMENT: coördinatie van de verschillende ontwerpfasen (voorontwerp, definitief ontwerp, bestek) en realisatie fase; begeleiding prijsvorming /aanbestedingen, vertegenwoordiging van de opdrachtgever in het ontwerp- en bouwteam.

overig:

INKOOPBEGELEIDING: verzorging van de inkoop van losse inrichtingselementen.

IN-/ VERHUISBEGELEIDING: coördinatie van de ver-/ inhuizingsactiviteiten, opstellen verhuisplannen, monitoring verhuisplanning, aansturing verhuisbedrijf.

VERANDERMANAGEMENT: ondersteuning van de opdrachtgever bij de implementatie van de verandertrajecten met medewerkers op weg naar een andere manier van werken.

Hoe werkt qwinq