Qwinq

Competent, professioneel en prettig samenwerken

Projectmanagement

VOORBEREIDINGSFASE EN REALISATIEFASE

Procesmanagement: wij vervullen een liaisonfunctie tussen u als opdrachtgever (RvB, management en medewerkers) en ontwerpende en bouwende partijen.

Bouwmanagement: wij coördineren de verschillende ontwerpfasen (voorontwerp, definitief ontwerp, bestek) en de realisatiefase in zijn geheel. Ook begeleiden we daarin de prijsvorming of aanbestedingen en vertegenwoordigen wij u in het ontwerp- en bouwteam.

OVERIG

Inkoopbegeleiding: wij verzorgen de inkoop van losse inrichtingselementen.

In- of verhuisbegeleiding: wij coördineren de ver- of inhuizingsactiviteiten, stellen verhuisplannen op, monitoren de uitvoering van de verhuisplanning en sturen het verhuisbedrijf aan.

Verandermanagement: wij ondersteunen u als opdrachtgever bij de implementatie van de verandertrajecten, zodat u met alle medewerkers op weg gaat naar een nieuwe manier van werken.

Hoe werkt qwinq