Qwinq

Competent, professioneel en prettig samenwerken

Huisvestingsadvies

initiatief- en definitiefase:

VISIEVORMING:vertalen van bedrijfsvisie naar een concrete visie op (samen)werken waarbij de samenhang tussen de virtuele, fysieke en mentale werkomgeving beschreven wordt.

CONCEPTONTWIKKELING:uitwerking van de visie op werken in duidelijke conceptuele keuzes voor de kantooromgeving.

PROGRAMMA VAN EISEN:vertaling van de conceptuele keuzes in concrete functionele, ruimtelijke, en technische keuzes.

LOCATIEONDERZOEK:matching van de huisvestingsbehoefte op beschikbare locaties en gebouwen.

EIGENDOMS-/ HUUROVEREENKOMSTEN:onderhandeling en uitwerking eigendoms-/ huurovereenkomsten.

Wat doet qwinq